• osobná obhliadka Vašej nehnuteľnosti akreditovaným realitným maklérom,
 • vypracovanie fotodokumentácie nehnuteľnosti, po dohode videoprehliadky,

Ponúkame Vám efektívnejši a modernejší spôsob prezentácie Vašej nehnuteľnosti formou video obhliadky a následnej prezentácie. Využite možnosť tejto služby, ktorá najlepším spôsobom sprístupní a odprezentuje Vašu nehnuteľnosť klientom z pohodlia domova.Službu videobhliadky Vám bezplatne ponúkame pri predaji nehnuteľnosti našou realitnou kanceláriou.

 • evidencia ponuky do zriadenej databázy nehnuteľnosti realitnej kancelárie,
 • výber spôsobu prezentácie s promptným umiestnením ponuky na našej webovej stránke,realitných a inzertných portáloch a v printových médiách,
 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie záujemcov s vytváraním podrobného záznamu oslovevených klientov,
 • výber najvýhodnejšieho spôsobu financovania nehnuteľnosti ,odborné konzultáce a poradenstvo v spolupráci s našim finančným poradcom,
 • zabezpečenie ocenenia nehnuteľnosti súdnym znalcom a všetkých súvisiacich podkladov a dokumentov potrebných k finalizácii úspešného predaja nenuteľnosti,
 • vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie výpisov listu vlastníctva alebo snímky z katastrálnej mapy,
 • majetkovo – právne vysporiadanie nehnuteľnosti,
 • garanciu bezproblémového prevodu nehnuteľnosti a vyplatenie kúpnej ceny prostredníctvom bankovej vinkulácie, resp. notárskou zábezpekou,
 • osobná účasť pri protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti, informovanosť o súvisiacich povinnostiach kupujúceho a predávajúceho, ako aj koordinácia všetkých postupov v procese predaja je u nás samozrejmosťou,
 • po predaji Vám ponúkame možnosť využiť služby skúseného interiérového dizajnéra.