Realitná kancelária JUMA real poskytuje profesionálny servis v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a odborne garantuje transparentný a bezpečný priebeh jednotlivých obchodných transakcií. Pôsobíme v regióne Košíc a v blízkom okolí. Realitní makléri disponujú dlhoročnou praxou a sú úspešnými absolventami Slovenskej realitnej akadémie s osvedčením o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydané podľa zák. č. 386/1997 Z.z. (kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR). Pri našej činnosti dodržujeme najvyššie etické a obchodné štandardy. Spolupráca s našimi klientmi je pre nás serióznym vzťahom dvoch obchodných partnerov.

Uvedomujeme si, že predaj, kúpa nehnuteľnosti je pre našich klientov zodpovedný krok a preto naším prvoradým záujmom je pochopiť potreby klienta, vybudovať pevný vzťah medzi našou realitnou kanceláriou a našimi klientmi založený na individuálnom prístupe a vzájomnej dôvere. Pri napĺňaní vízie dbáme na dostupnosť našich služieb pre všetkých klientov a zároveň sa stávame ich spoľahlivým partnerom. V každom prípade prispôsobujeme naše služby miestnym špecifikám, potrebám jeho obyvateľov. Dôslednosť, bezpečnosť a individuálny prístup sú pre nás vždy prioritou.

  • Predajná cena nehnuteľnosti u nás je pri štandardnom spôsobe predaja nehnuteľnosti pre kupujúceho cena konečná, bez akýchkoľvek ďalších dodatočných nákladov.
  • Ponúkame Vám exkluzivitu. Výhodou exkluzivity je jednoduchá kontrola dodržiavania vzájomne dohodnutých obchodných podmienok pri predaji nehnuteľnosti. Vzájomná dôvera a transparentnosť vedie k rýchlejšiemu a výhodnejšiemu predaju nehnuteľnosti. Uzavretie exkluzívnej zmluvy nezvyšuje výdavky klienta, skôr naopak. Exkluzívna zmluva sa spravidla uzatvára na obdobie šiestich až dvanástich mesiacov, v špecifických prípadoch aj na dlhšie obdobie. Počas tejto doby sa môžu naplno prejaviť všetky marketingové nástroje našej realitnej spoločnosti. V prípade Vašej spokojnosti môžete zmluvu predĺžiť.Exkluzívna zmluva zároveň klientom prináša kvalitnejšie služby:
  • osobnú prehliadku nehnuteľnosti a jej kvalitné zdokumentovanie formou videoobhliadky,
  • dôkladnejšiu propagáciu nehnuteľnosti, lepšiu starostlivosť, exkluzívnu inzerciu na internete a v printových médiách,
  • príprava kompletných podkladov pre úspešné uzatvorenie zmlúv ako súčasť servisu.